AKV/Sint Joost; Presentatie masters beeldende kunst

De master van Sint Joost houdt momenteel presentaties in Den Bosch. Dus daar moesten we natuurlijk naartoe. Bij binnenkomst is het rustig, maar dat biedt dus mooi de gelegenheid om […]

De master van Sint Joost houdt momenteel presentaties in Den Bosch. Dus daar moesten we natuurlijk naartoe. Bij binnenkomst is het rustig, maar dat biedt dus mooi de gelegenheid om even wat te kletsen, wat te drinken, en zodoende biedt Bas van den Hurk (docent van de masters autonome beeldende kunst)  aan om een rondleiding te geven. Die kans laten we natuurlijk niet schieten, en zodoende staan we enkele minuten later bij het werk van…

Theodora Kotsi

Theodora Kotsi maakt voor – zover ik heb gezien – overwegend foto’s. Foto’s met veelal een landschappelijk karakter. Zij presenteert in Den Bosch drie ‘series’ foto’s waarin het medium op drie verschillende manieren te zien valt. Naast een zwart-wit-serie, een kleurenserie wordt er ook nog een lichtbak met foto gepresenteerd. Zelf afkomstig uit Griekenland toont ze een grote affectie met een plek waar haar beelden aan ontrokken worden. Nijmegen Lent is het gebied dat ze fotografisch onderzoekt. En dan niet zozeer de scheepvaart of handel, maar eigenlijk alles wat een zekere vergankelijkheid in zich draagt. De gesloopte gebouwen duiken op uit de sneeuw, en halve gebouwen worden overschaduwt door grijparmen. Ergens anders zie ik een kas die van zijn oorspronkelijke doel berooft lijkt en nu lijkt te fungeren als houtwerkplaats.

Remy Habets

Remy Habets presenteert beeldhouwwerken, hij presenteert vijf werken die met uitzondering van een werk, min of meer uit dezelfde serie lijken te komen. De werken bestaan uit een beeld van een lichaam dat met zijn voeten op de muur rust. Twee andere werken zijn koppen op stokken. Twee koppen liggen op een krukje en het laatste werk is een ontlede pallet. De beeldhouwers mentaliteit valt (letterlijk) niet over het hoofd te zien.

Raffa Langmair

Raffa Langmair werkt met twijfel, twijfel als inspiratiebron, maar zeker ook twijfel als vraagteken. Wat is het dat we een beeld noemen? En op watvoor manier krijgt dat beeld zijn gestalte binnen de ruimte? Dit lijken vragen te zijn die er voor Raffa Langmair toe doen. Ergens halverwege in de vensterbank liggen opgeblazen plastic zakjes die met elastiek bij elkaar worden gehouden, terwijl er te zien valt dat het gebouw op die plek lekt, ontstaat er een tijdelijk beeld waarin vlekken en een (beeld?) plastic zakje elkaar bevragen. Soms gebruikt hij ook letterlijk spanning, om een andere keer een minimale concessie te doen aan een tijdschrift dat met een beetje wind op en neer beweegt.

Elsbeth Ciesluk

‘ Today I feel extremely contemporary’ kopt de tekst op papier in de hoek van Elsbeth Ciesluk. Verder presenteert ze een enorme reeks vissen, waar steeds dezelfde tekst bij staat; ‘deze heb ik niet gevangen’ En dat zal dan ook moeilijk zijn aangezien ze op papier zijn getekend. Het doet me denken aan de aloude problematiek rondom beeld en tekst, en natuurlijk aan Magritte. Verder presenteert ze een vloer waar, zoals ik van Bas verneem, op is gedanst.

Pim Kersten

Ook vertegenwoordigt op de Master van Sint Joost is de wat formalistischere schilderkunst. Pim Kersten presenteert een stapel liggende schilderingen op houten planken. Een eindje verder hangt er werk van hem aan de muur, en ik moet toegeven dat dat er erg strak uitziet.

Tanya Long

Werkt vanuit de minimalistische traditie. haar werk kan gezien worden als fotografische her-interpretatie van de schilderkunst, waarbij het werk zelf een onderzoek is naar het grid, het wit en zwarte en alle grijs tonen ertussen in.

Ze is vanuit Amerika helemaal naar Brabant gekomen omdat blijkbaar het dorpje Bergeijk vroeger schijnbaar onder de minimalisten hetzelfde was als in de jaren 30 Parijs was. Rietveld heeft er een fabriek gebouwd maar ook was er een bedrijf dat de minimalistische werken van onder andere Sol Lewitt en Donald Judd uitvoerde. Deze kunstenaars hebben dus ook allemaal gewoond in of bij Bergeijk. Dan was er ook nog een invloedrijke verzamelaar aldaar. Bergeijk is dus een typisch geval van Big In Japan. Hoe het precies zit gaan we eens uitzoeken. Want dat klinkt als een mooi verhaal. In elk geval komt Long daardoor van Amerika naar Brabant.

Nelleke Schiere
Helaas hebben we niet zo goed foto-materiaal van het werk van Nelleke Schiere en dat is jammer want het is zeker de moeite waard. In haar werk legt ze de nadruk op ruimtelijke vormen, de verspilling van vorm en zijn doelmatigheid. Waarbij architectuur, en de krant terugkerende thema’s lijken. Vooral mooi was een zwarte uitgeknipte foto uit de krant. Deze lag op de tafels die ze als ondergrond gebruikt om haar werk en onderzoek te ordenen. De foto kan gezien worden als een soort overschot, of totale verspilling in een normaal zo doelmatige economische wereld. Sommige vormen kunnen dan autonoom genoeg worden om uiteindelijk als vorm op de muur of in de ruimte terecht te komen.

Nelleke Schiere; links op de muur

Nelleke Schiere; links op de muur, Pim Kersten tegen de muur en een sculptuur van Remy Habets

Lorelinde Verhees

Lorelinde Verhees werkt met verschillende media, waarbij de formele aspecten van het beeld belangrijk zijn. Foto’s worden als prop of beeld op de grond gepresenteerd, het geheel van haar presentatie is erg strak. En de beelden zeker de moeite waard.

Thomas I’Anson

Thomas I’Anson is hier bij ons al bekend, mede dankzij Bob Smit, en zijn inflatables, Thomas presenteert een magazine, waarbij de vormentaal, van revolutionaire pamfletten op geheel eigen wijze wordt onderzocht. Woorden lopen in elkaar over, regels zijn over elkaar gedrukt, en hoofden zijn met euro tekens overgeplakt. Er ontstaat een soort echo van de meestal linkse boekjes die zo aan de jaren tachtig doen denken.

Ian de Ruiter

Ook Ian de Ruiter hebben we al een keer gezien op Lost-Painters. Dat valt hier te zien. Hij presenteert een serie Hema potloden, en waaiertjes. De potloden doen enigszins denken aan de stiften van Rob Scholte. Het geheel levert een interessante kleurenvariëteit op.

Emy de Rooij

Emy de Rooij exposeert een serie tekeningen, tekeningen van bloemen. Bas vertelt dat ze daarvoor meer installaties maakte maar dat ze steeds meer zoekend is om haar tekeningen als zelfstandige beelden te presenteren.

Manuel Eiris

Manuel Eiris presenteert een digitale expositie (een expositie die in Spanje werd georganiseerd) en zijn atelier inboedel. Naast de digitale expositie is er ook een schilderwerkje te zien. Ik krijg de indruk dat het een onderzoek is naar het medium maar door de digitale beelden vind ik het moeilijk om een goed beeld te krijgen.

De expositie van de masters is tot vanmiddag te zien in Den Bosch, per jaar worden er tussen de vijf en tien mensen aangenomen. Bij interesse is het misschien handig om even de site van het Sint Joost te bezoeken.