Vandaag begint Amsterdam Art Weekend

[Nadat ik in Amsterdam ben wordt vriendelijk de poort van de Rijksakademie voor mij open gedaan door Adriana Gonzalez Hulshof, directeur van Capital A, de stichting die Amsterdam Art Weekend […]

[Nadat ik in Amsterdam ben wordt vriendelijk de poort van de Rijksakademie voor mij open gedaan door Adriana Gonzalez Hulshof, directeur van Capital A, de stichting die Amsterdam Art Weekend organiseert. Vriendelijk krijg ik een kop thee en een stel stroopwafels.

Amsterdam Art Weekend ging zijn tweede editie in vanaf donderdag avond. De Kick Off vond plaats in Trouw Amsterdam en in samenwerking met het Stedelijk at Trouw: Contemporary Art Club. Even lijkt Amsterdam in het middelpunt te staan, vanwege haar beeldende kunst.

Wat is AmsterdamArtWeekend precies en wat wil het doen? Een kort gesprek met Adriana geeft verdere duiding.]

 

Wat is de ambitie van Capital A om het AmsterdamArtWeekend te organiseren.

Stichting Capital A is opgericht in 2011. Op dat moment waren het Rijksmuseum en het Stedelijk gesloten en de Appel was aan het verhuizen. Daarmee vielen de bezoekersaantallen voor de kunstwereld in Amsterdam erg tegen en was de dynamiek ook weg. Capital A wil in vraag om dynamiek ingaan en Amsterdam weer op de kaart zetten. Amsterdam bevindt zich in een niche door de combinatie van instituten als de Rijksakademie, De Ateliers en de galeries en instituten voor hedendaagse kunst. Al deze actoren bevinden zich geconcentreerd op een relatief klein oppervlak. De historische achtergrond van de stad waartegen dit zich afspeelt is een prachtige combinatie met de focus op hedendaags kunst talent. In vergelijking met andere culturele hoofdsteden onderscheidt onze hoofdstad zich hiermee. Dit is voor bezoekers buitengewoon aantrekkelijk en we hopen dan ook zij de weg naar de Amsterdamse galeries en instituten weer kunnen vinden. Inmiddels zijn de musea en de Appel weer open en zijn we partner van de Rijksakademie en weten we inderdaad een groter publiek te bereiken binnen en buiten Amsterdam.

Het publiek kwam vooral voor het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum?

We zien vooral het Stedelijk Museum als ankerpunt voor het internationale publiek die geïnteresseerd is in hedendaagse kunst. Amsterdam bezoeken was voor velen vaak een een museumbezoek in combinatie met een galeriebezoek. Nu die musea weer open zijn is de aanloop overal weer aangetrokken.

Waarom is AmsterdamArtWeekend niet toch in de vorm van een beurs? Alles onder 1 dak is toch makkelijk vindbaar?

Het is belangrijk dat de bezoekers de weg naar de locaties zelf leren kennen en niet op een externe locatie met fragmenten van een tentoonstelling. Het is een alternatief voor de vele kunstbeurzen die er zijn. Juist het binnen stappen van de galerie is waar het om gaat. Het gevoel dat ook galeries open toegankelijk zijn voor iedereen en dat alles te bezoeken is.

De galerie heeft een belangrijke rol in het zichtbaar maken van kunstenaars en het signaleren van talent. Het is het voortraject van musea. Iedere galerie heeft een andere sfeer en identiteit. Naast het tentoonstellingsprogramma komt dit ook tot uiting in de ruimte waarin de galerie hun tentoonstellingen presenteren. Het werk van de kunstenaar wordt in een context getoond, tussen ander werk uit zijn oeuvre. Hieruit wordt ook de achtergrond waaruit het werk is ontstaan meer zichtbaar. De presentatie wordt hierdoor meer persoonlijk. In een kunstbeurs zijn de ruimtes identiek en de presentaties van de kunstenaar meer gefragmenteerd. Ook goed, maar het is een hele andere opzet. Het is goed als bezoekers in een galerie een blik in kunnen werpen, ook voor degene die een beetje drempelvrees hebben.

De galeries zijn in Amsterdam redelijk verspreid, afgezien van de Jordaan moet je als bezoeker de weg in Amsterdam al goed weten, hoe lossen jullie dat op? 

We hebben programmaboekjes met routes, een app en natuurlijk de website waarop mensen de weg kunnen vinden. De programmaboekjes zijn te vinden op de deelnemende locaties. Hierin worden ook de trams, taxistandplaatsen en fietsverhuur-locaties aangegeven. Daarnaast is donderdag een bijlage van Amsterdam Art Weekend in de NRC verschenen, ook met een kaart. Zodoende weten mensen toch vrij makkelijk de weg te vinden. Voor bezoekers die uitgenodigd worden door de galeries hebben we een shuttles service van Mini die tussen verschillende galeries rijdt.

Binnen Nederland is de promotie voor AmsterdamArtWeekend goed verzorgd, getuige de vele aandacht, maar hoe zorg je ervoor dat het ook daadwerkelijk buiten Amsterdam zichtbaar raakt?

In samenwerking met onze partners nodigen we veel professionals uit, verzamelaars, curatoren en museumdirecteuren uit binnen- en buitenland. Via het totale netwerk hebben we een groot bereik, ook buiten onze landsgrenzen. Daarnaast wordt ons programmaboekje in het buitenland verspreid en brengen we Amsterdam Art Weekend ook bij de media buiten Nederland onder de aandacht. Zo hebben we hART die promotie voor ons doet in België. Daarnaast adverteren we natuurlijk ook nog in vakbladen zoals de Frieze, ArtForum etc.

AmsterdamArtWeekend wil ook laten zien hoe internationaal Amsterdam is als kunstcultuur. Toch laten juist tijdens AmsterdamArtWeekend veel galeries en andere instanties kunstenaars zien die op de Rijksakademie hebben gezeten en vaak nog in Amsterdam werken, hoe internationaal is AmsterdamArtWeekend eigenlijk?

Veel kunstenaars die aan de Rijksakademie geresideerd hebben zijn internationaal actief. Zoals bijvoorbeeld Guido van de Werve, die heeft op hier ook gezeten en is vroeg opgepikt door galerie Juliette Jongma en vervolgens ook vertegenwoordigd door een galerie in het buitenland. Ook zijn er kunstenaars die hier resident zijn geweest, nu in het buitenland wonen maar wel nog door een Amsterdamse galerie worden vertegenwoordigd. Deze kunstenaars worden opgenomen in belangrijke tentoonstellingen in het buitenland. De lijnen met het buitenland zijn hierdoor kort. Zo breekt Amsterdam ook buiten haar eigen grenzen.

De kunstwereld lijkt steeds meer van beurs naar beurs naar biënnale te trekken. Hoe zie je de toekomst voor een event als deze en voor het galeriecircuit?

Je ziet inderdaad een tendens dat mensen van beurs naar beurs trekken, maar een tegenreactie daarop zou niet vreemd zijn. De prijzen van beurzen zijn erg hoog en ook door het grote aanbod hierin worden galeries steeds selectiever in hun keuze van deelname. Beurzen zijn externe locaties die alleen tijdens die beursdagen, eenmaal per jaar, te bezoeken zijn. Voor een galerie is het ook belangrijk dat de tentoonstellingen in hun eigen ruimte worden bezocht. Het werk van de kunstenaar wordt in een context getoond en de ruimte van de galerie ademt ook de identiteit van de galerie. Een beurs helpt om het netwerk uit te breiden. Eveneens is het interessant om dat publiek in de eigen galerieruimte te verwelkomen. Ik denk dat, wanneer je je netwerk wilt verbreden en je kunst zo breed mogelijk onder de aandacht wilt brengen, een combinatie van beiden goed is. Het hangt echter wel van de (financiële) mogelijkheden van de galerie. Iedere galerie zal zich moeten afvragen wat de rol en de positie is van zichzelf. AmsterdamArtWeekend heeft het bundelen van de krachten van de deelnemers als uitgangspunt om hierin een breed en nieuw publiek te trekken. Er wordt een momentum gecreëerd doordat alle galeries een bruisend programma van nieuwe tentoonstellingen en activiteiten presenteren. Ook de nieuwe podia die worden betreden zoals hedendaagse videokunst te zien in Tuschinski tijdens Amsterdam Art Weekend at IDFA draagt bij aan dit moment. Het gaat om de gehele samenwerking want we hebben elkaar allemaal nodig, de galeries, de postacademische kunstenaarswerkplaatsen en de musea. Elkaar versterken terwijl je je eigen identiteit behoudt, met AmsterdamArtWeekend doen we dat.

Waarom is een evenement nodig?

In principe is alles er al, maar met behulp van een evenement zoals AmsterdamArtWeekend worden er dingen uitgelicht. Dat moet je dus onder de aandacht brengen en daar momentum voor opbouwen. Die aandacht komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.

Hoe zie je de toekomst voor AmsterdamArtWeekend?

We zijn vorig jaar begonnen, er was toen 1 Amsterdam Art Weekend Special evenement gepland. Dit jaar doen 28 galeries mee en hebben we 15 specials. We willen toe naar de gehele stad Amsterdam als kunstzinnig geheel waarbij de gehele programmering daarop is afgesteld. Niet alleen de galeries en de twee residenties, maar ook alternatieve podia zoals bijvoorbeeld dit jaar de IDFA waar kunstenaars hun films in bioscoopsetting tonen. Dat is toch weer iets heel anders dan in een galerie en daarmee bereiken we hopelijk ook een nieuw publiek. De galerie blijft echter de kern en de bron van waaruit de programmering wordt samengesteld.

Het is wel belangrijk om het bij bestaande podia te houden, zodat het ook een duurzame relatie aangaat met het publiek. Het publiek moet begrijpen op al die plaatsen altijd welkom te zijn om naar kunst te kijken.

Dankjewel voor je tijd, heb je nog een favoriet kunstwerk?

Ja meerdere, maar als ik er een noem, doe ik een ander werk tekort. Het is het geheel wat kunst de moeite waard maakt.

[Ik neem nog een slok thee, bedank Adriana voor haar tijd en neem de trein naar huis…]