Lost? (5) “Who the f*ck are you to criticize?”

Een vraag die de laatste dagen door mijn hoofd spookt, wie ben ik om dit blog te houden. Welk recht van spreken heb ik nu eigenlijk? Soms krijg ik kritiek, […]

Een vraag die de laatste dagen door mijn hoofd spookt, wie ben ik om dit blog te houden. Welk recht van spreken heb ik nu eigenlijk? Soms krijg ik kritiek, soms direct, soms indirect, omtrent uitspraken of over het blog in het algemeen. Wie ben ik om uitspraak te doen over anderen? Of heeft het te maken met het feit dat hoge bomen veel wind vangen. Ik doe een uitspraak en wie uitspraken doet, krijgt tegenwerpingen.

Aan de ene kant ben ik dan geneigd te zeggen dat iemand het moet doen. Maar aan de andere kant, alsof ik alle antwoorden heb? Nee, ik weet zeker niet alles, en misschien eigenlijk niet eens genoeg, ik weet waarschijnlijk ook niet veel vergeleken met sommige bezoekers hier. Maar ik wil het wel weten. Dat is misschien het belangrijkste, het willen weten wat er kan, wat er is en hoe het er uitziet.

Maar moet daar dan nog een visie bij van mij? Wat ik daarvan vind?

Onlangs werd me ook nog de vraag gesteld of dit blog niet gewoon een kunstwerk an sich was. Een goede vraag want intussen sijpelt er wel een hoop van mij in. Ik projecteer natuurlijk uiteindelijk mijn eigen ideeën op anderen. Maar in hoeverre is dit blog, als werk, naast mijn ‘eigen’ werk te leggen? Zou dit blog dan ook niet anders moeten functioneren?

Misschien moet ik het ‘oordeel’ aspect laten vallen en meer gaan beschrijven wat er echt aan de hand is. Nadeel is dan wel, dan wordt het een hoop blabla wat in principe op alles toe te passen is. Iedere expositie, hoe goed of slecht dan ook, kan uitgebreid beschreven worden. En wat nu als ik ergens heel enthousiast van word, dan moet ik me inhouden? Toch is dat wel vaak wat het meest interessante is, we kunnen het gaan hebben over hoe mooi iets is, maar ook over wat er aan de hand is. Dat is ook een veel gehoorde klacht van kunstenaars, dat ze gewaardeerd worden vanwege de vorm maar niet vanwege de inhoud. Zou dit blog dan niet juist die inhoudelijke kritiek kunnen bieden? Niet alleen voor anderen heel leerzaam maar ook voor mijzelf.

Of moet ik mijn eigen werk maar eens hier schaamteloos op het blog plaatsen zodat iedereen kan zien waar ik vandaan kom? Maar of ik daar alles mee oplos, dat denk ik niet.

Reacties?