Eindexamen Expositie; AKV/Sint Joost Master Institute of Visual Cultures 2024

De Masters van AKV/SintJoost Institute of Visual Cultures tonen dit jaar hun werk op de eerste en derde verdieping van het ronde bijgebouw van de academie in Den Bosch. De […]

De Masters van AKV/SintJoost Institute of Visual Cultures tonen dit jaar hun werk op de eerste en derde verdieping van het ronde bijgebouw van de academie in Den Bosch. De 17 kunstenaars zijn verdeeld onder drie richtingen Ecology Futures, Situated Design en Visual Arts & Post-contemporary Practice. Daar valt bij de presentaties weinig van terug te merken aangezien alles door elkaar zit. Hier en daar is een meer design-achtige aanpak te bemerken en een inhoudelijke focus op ecologische vraagstukken, maar meer dan tendensen worden het niet.

Wat de master studie bijdraagt aan de artistieke praktijk van kunstenaars is altijd lastig in te schatten als je niet weet wat er wordt aangenomen in eerste instantie. Hoewel een groot aantal duidelijk van een ander niveau zijn dan de bachelors (die elders in hetzelfde gebouw zitten) valt toch ook op dat lang niet alle masters zo weten te overtuigen. Het is begrijpelijk dat er bij de Situated Design richting wellicht andere kaders gesteld worden maar sommige presentaties komen erg eendimensionaal over. Ze lijken meer op illustraties van een idee dan dat de werken zelf dat idee agenderen. Toch bleek dit ook bij werken van andere richtingen het geval te zijn.

Ondanks deze kritische kanttekening zitten er ook verrassende werken tussen zoals de presentaties van bijvoorbeeld Cao Tang, Siyu Zhao en Ibrahim Kurt, die weten te overtuigen met eigenzinnige maar heldere uitspraken.

Hier volgt een beeldverslag van wat er zoal om verschillende redenen opviel.

Deze eindexamen was te bezoeken tot en met 30 juni. Meer info over de afstudeerders vind je hier.